Öring - Rasmus Bäcklund

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-07-20 06:53:46