Lax - Anders "Anke" Nilsson

art:Lax (Salmo salar)
vikt:15860
längd:112
fångstplats:Hanöbukten
metod:Trolling
bete:Skeddrag
fångstdatum:2014-05-16
uppdaterad:2014-07-23 08:10:09