Mal - Anders "Anke" Nilsson

art:Mal (Silurus glanis)
vikt:922
längd:53
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Löja
fångstdatum:2013-07-19
uppdaterad:2014-07-23 08:11:11