Mört - Anders "Anke" Nilsson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:700
längd:37
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2011-11-13
uppdaterad:2014-07-23 08:11:31