Sandstubb - Anders "Anke" Nilsson

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:2
längd:6
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2014-07-10
uppdaterad:2014-07-23 08:14:59