Sill - Anders "Anke" Nilsson

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:340
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Spinn
bete:Häckla
fångstdatum:2012-09-16
uppdaterad:2014-07-23 08:16:02