Slätvar - Anders "Anke" Nilsson

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:271
längd:28
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Sill
fångstdatum:2012-07-13
uppdaterad:2014-07-23 08:16:55