Torsk - Anders "Anke" Nilsson

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:7200
längd:
fångstplats:Blekinge skärgård
metod:Spinnfiske
bete:Kustvobbler
fångstdatum:1995-06-27
uppdaterad:2014-07-23 08:19:09