Tånglake - Anders "Anke" Nilsson

art:Tånglake (Zoarces viviparus)
vikt:105
längd:25
fångstplats:Öresund
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2014-06-06
uppdaterad:2014-07-23 08:19:51