Öring - Anders "Anke" Nilsson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:3200
längd:70
fångstplats:Mörrumsån
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:2012-03-31
uppdaterad:2014-07-23 08:21:13