Faren - Dan Pettersson

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:765
längd:
fångstplats:Sagån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00