Karp - Dan Pettersson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:10980
längd:
fångstplats:Dyngpölen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00