Randig sjökock - Dan Pettersson

art:Randig sjökock (Callionymus lyra)
vikt:80
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00