Sandskädda - Dan Pettersson

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:375
längd:
fångstplats:Öresund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00