Siklöja - Dan Pettersson

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:
längd:
fångstplats:Sommen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00