Stäm - Dan Pettersson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:170
längd:
fångstplats:Dalälven
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00