Öring - Dan Pettersson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:9150
längd:
fångstplats:Pukaviken
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2015-01-26 06:29:52