Gråsej - Simon Abrahamsson Norén

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:8150
längd:
fångstplats:Vrak V. Måseskär
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: