Havsabborre - Lars Kraemer

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:2055
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: