Sandskädda - Lars Kraemer

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:500
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: