Svartmunnad smörbult - Simon Abrahamsson Norén

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göta Älvs mynning
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-15
uppdaterad:2015-07-17 07:13:18