Fjärsing - Markus Lundgren

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:430
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: