Atlantisk bonito - William Essén

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1500
längd:
fångstplats:Ringhals
metod:Flugfiske
bete:Baitfish
fångstdatum:2015-08-08
uppdaterad:2015-08-09 10:14:06