Ruda - Martin Ödmar

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:135
längd:
fångstplats:Svanekällan
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2009-06-04
uppdaterad: