Gärs - Melker Durell

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:10
längd:9
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: