Faren - Roger Svensson

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:262
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: