Gråsej - Roger Svensson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:2000
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: