Kolja - Roger Svensson

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:1800
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: