Sarv - Roger Svensson

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:550
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: