Fjärsing - Anders "Anke" Nilsson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:240
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Makrill
fångstdatum:2015-08-21
uppdaterad:2015-09-02 14:25:30