Gråsej - Anton Berglund

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:V:a Fladen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: