Öring - Anton Berglund

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:3110
längd:
fångstplats:Kungsbackafjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2015-09-14 13:43:58