Karp - Jonas Berglund

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:2030
längd:
fångstplats:Svarttjärn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: