Gråsej - Jonas Berglund

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:3140
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: