Havsabborre - Jonas Berglund

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:1125
längd:
fångstplats:Bua, Ringhals
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: