Sarv - Jonas Berglund

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:280
längd:
fångstplats:Äntasjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: