Slätvar - Jonas Berglund

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:420
längd:
fångstplats:Öresund, Disken
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: