Gråsej - Hugo Lilja

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:9323
längd:
fångstplats:Bratten
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: