Färna - Anders Lilja

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:2860
längd:
fångstplats:Emån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: