Gärs - Ulf Noreman

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:115
längd:20
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-04-27
uppdaterad:2016-05-03 07:22:03