Atlantisk bonito - Robert Andersson

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1560
längd:
fångstplats:
metod:
bete:Biltemavobbler
fångstdatum:2015-10-04
uppdaterad:2016-06-03 11:09:49