Randig sjökock - Anders "Anke" Nilsson

art:Randig sjökock (Callionymus lyra)
vikt:29
längd:19
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-06-04
uppdaterad:2016-06-05 19:20:50