Karp - Marcus Bergqvist

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:1700
längd:43
fångstplats:Holmdammarna
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-06-09
uppdaterad:2016-06-09 18:15:47