Karp - Melker Durell

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:
fångstplats:Svarttjärn
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2016-07-02
uppdaterad:2016-07-02 15:01:53