Fjärsing - Jonathan Alm

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:
uppdaterad: