Gråsej - Jonathan Alm

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:6200
längd:
fångstplats:Skagerack
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: