Sandskädda - Jonathan Alm

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:470
längd:
fångstplats:Öresund, Västhamnen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: