Sill - Jonathan Alm

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:370
längd:
fångstplats:Öresund, Västhamnen
metod:Spinnfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: