Slätvar - Jonathan Alm

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund, Lappen
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:
uppdaterad: