Torsk - Jonathan Alm

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:6400
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Pilkfiske
bete:Hallbäckaren
fångstdatum:
uppdaterad: